Consentiment de CookiesA Instal·lacions Joan Servia Utilitzem cookies propies necesaries pel bon funcionament del web.

Per més informació podeu consultar "política de cookies.

n° visites: 143734   |    |  Avís legal

 Ventilació
Amb l’entrada en vigor del nou RITE ( Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els Edificis) les ventilacions han adquirit una importància capdal en la construcció de vivendes, ja que les renovacions d’aire han de ser constants, per tal de garantir que l’aire que respirem estigui en òptimes condicions.

Per aquesta raó a les instal·lacions de ventilació més comuns : extracció de gasos cremats, regeneracions d’aire d’aparcaments, extracció de fums... si han afegit: aportacions d’aire per climatització, recuperadors de calor, recirculacions d’aire...


Alguns dels nostres serveis:

- Muntatges de campanes extractores de tot tipus
- Instal·lacions d’extracció individuals/centralitzades
- Ventilacions d’aparcaments
- Muntatge de recuperadors de calor
- Recirculacions d’aire

- Manteniment i reparació