Consentiment de CookiesA Instal·lacions Joan Servia Utilitzem cookies propies necesaries pel bon funcionament del web.

Per més informació podeu consultar "política de cookies.

n° visites: 143730   |    |  Avís legal

 Serveis

Aigua
Aigua
Ens encarreguem de tot tipus d’instal·lacions d’aigua, ja siguin a nivell industrial o domèstic.
El nostre ventall d’actuacions inclou la distribució d’aigua calenta sanitària, el subministrament
d’aigua de xarxa, grups de pressió, bombes submergibles, regs automàtics...

Alguns dels postres serveis:

- Butlletins d’aigua
- Reparacions de fuites
- Substitució d’instal·lacions antigues (plom, ferro...)
- Tot tipus de manteniments
- Instal·lació/reparació de reg automàtics
- Muntatge/reparació de grups de pressió

Electricitat
Electricitat
Realitzem tot tipus d’instal·lacions elèctriques per vivendes, negocis, naus industrials...
La nostra feina va des de el projecte fins a la legalització i el manteniment de la instal·lació,
passant pel disseny i l’execució de la mateixa.

Alguns dels nostres serveis:

- Butlletins de reconeixement
- Butlletins elèctrics
- Petites reparacions
- Sistemes de protecció actualitzats
- Pressuposts per nova construcció i reformes
- Adequació de les instal·lacions antigues
- Manteniments
Ventilaci
Ventilaci
Amb l’entrada en vigor del nou RITE ( Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els Edificis)
les ventilacions han adquirit una importància capdal en la construcció de vivendes, ja que les
renovacions d’aire han de ser constants, per tal de garantir que l’aire que respirem estigui en
òptimes condicions.

Per aquesta raó a les instal·lacions de ventilació més comuns : extracció de gasos cremats,
regeneracions d’aire d’aparcaments, extracció de fums... si han afegit:
aportacions d’aire per climatització, recuperadors de calor, recirculacions d’aire...

Alguns dels nostres serveis:

- Muntatges de campanes extractores de tot tipus
- Instal·lacions d’extracció individuals/centralitzades
- Ventilacions d’aparcaments
- Muntatge de recuperadors de calor
- Recirculacions d’aire
- Manteniment i reparació
Calefacci
Calefacci
Realitzem calefaccions de tot tipus de combustible: gas natural, gas-oil, electricitat, energies
renovables...

Utilitzem tots els tipus d’emissors del mercat: radiadors alumini i fundició, terra radiant,
convectors, fanc-oils...

Tenim una gran varietat de radiadors, pel que fa als seu disseny, colors, formes...

Alguns dels nostres serveis:

- Muntatge de calefaccions
- Substitucions de calderes
- Reparacions de fuites
- Terra radiant
- Manteniment i neteja de calderes
- Neteja de terres radiants
- Legalització de les instal·lacions
Climatitzaci
Climatitzaci
Ens encarreguem de la instal·lació de tot tipus d’aparells d’aire condicionat, tan a nivell
domèstic com industrial.

Oferim també un servei de manteniment i neteja de les instal·lacions, per tal que puguin
treballar en unes condicions òptimes de rendiment i així poder estalviar en consum energètic

Alguns dels nostres serveis:

- Instal·lació d’aires condicionats
- Instal·lació de fanc-oils
- Manteniment d’aires condicionats
- Climatització de vivendes
- Refredament per terra radiant
- Legalització de les instal·lacions
Energies renovables
Energies renovables
Les energies renovables han deixat de ser el futur per convertir-se en el present.
La instal·lació d’aquestes energies pot arribar a suposar un estalvi de fins al 50 % en el consum
elèctric, de gas o de gas-oil.

Realitzem muntatges de: plaques solars per aigua calenta sanitària, per calefacció,
fotovoltaiques... També instal·lem calderes de biomassa.

Alguns dels nostres serveis:

- Muntatges de plaques solars
- Càlcul d’instal·lacions solars
- Manteniment d’instal·lacions solars
- Instal·lació de calderes de biomassa
- Muntatge de plaques fotovoltaiques

Tractament de l
Tractament de l'aigua
L’aigua és un bé escàs i, com a tal, s’ha de conservar. És per aquesta raó que tots els aparells
que instal·lem minimitzen el seu malbaratament.

Tot i això no podem oblidar que l’aigua té un alt poder de corrosió que si no es tracta
degudament pot generar una sèrie de problemes , tan a la instal·lació com als aparells de
consum.

A Instal·lacions Joan Servià realitzem tot tipus de feines per tractar l’aigua: descalcificadors,
osmosis inversa, limitadors de caudal, tractaments amb clor, filtres...

Alguns dels nostres serveis:

- Instal·lació/manteniment descalcificadors
- Instal·lació/manteniment osmosis
- Muntatge de filtres
- Muntatge de dosificadors
- Dipòsits de recuperació d’aigua
Domtica
Domtica
La domòtica està pensada per fer la nostra vida més fàcil i còmoda.

La comoditat que suposa que la nostra vivenda funcioni de manera programada sense la nostra
presència física, ens dona la tranquil·litat necessària per poder gaudir de les coses realment
importants.

En base a aquesta premissa realitzem: centralitzacions de persianes, aprofitament de la llum i
l’escalfor solar, programacions de temperatura, enceses automàtiques de llums, simulacions de
presència...

Alguns dels nostres serveis:

- Centralitzacions de persianes
- Simulacions de presència
- Previsions de temperatura
- Projectes per vivendes
- Sistemes d’aprofitament solar
- Manteniments
Xarxes d
Xarxes d'evacuaci
Realitzem tot tipus de xarxes d’evacuació: pluvials, fecals, muntatges de fosses sèptiques,
substitució d’instal·lacions obsoletes, desguassos insonoritzats….

Alguns dels nostres serveis
- Xarxes d’evacuació pluvials
- Xarxes d’evacuació fecals
- Fosses sèptiques
- Reparació/substitució de desguassos antics
- Bombeig de pous negres i fosses